กีฬาออนไลน์

วิธีการจับไม้แบบตะวันออกสำหรับตีลูกหน้ามือของกีฬาเทนนิส

วิธีการจับไม้ของการตีลูกหน้ามือให้มีประสิทธิภาพนั้น มีวิธีการจับที่นิยมใช้กันในหมู่นักกีฬา โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบตะวันตก ตะวันออก และแบบผืนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งวิธีการจับไม้ทั้ง 3 แบบ มีความแตกต่างกันที่ตำแหน่งของฝ่ามือหรือจับด้ามแร็กเก๊ต คือ วิธีจับไม้แบบตะวันตกฝ่ามือจะอยู่ใต้ด้ามของแร็กเก๊ต วิธีการจับไม้แบบผืนดินใหญ่ฝ่ามือจะอยู่ข้างบนด้ามของแร็กเก๊ต และวิธีการจับไม้แบบตะวันออกฝ่ามือจะอยู่ด้านหลังของด้ามแร็กเก๊ต เป็นต้น

โดยวิธีการจับไม้แบบตะวันออก สะดวกในการตีลูกบอลที่กระดอนขึ้นมาสูงระดับเอวของผู้ตี วิธีนี้เป็นวิธีการจับไม้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกเล่นเทนนิส วิธีนี้สามารถทำได้โดยเอามือว้ายจับที่คอแร็กเก๊ต ยื่นแร็กเก๊ตไปข้างหน้าให้หน้าของแร็กเก๊ตตัดกับพื้นเป็นมุมฉาก มือขวามจับด้ามแร็กเก๊กให้หัวแม่มืออยู่บนด้ามของแร็กเก๊ตพอดีและให้อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของด้ามไปทางซ้ายประมาณ  นิ้ว ซึ่งหัวแม่มือและนิ้วชี้ที่กำรอบแร็กเก๊ตจะมีลักษณะเป็นรูปตัววี อยู่บนด้ามของแร็กเก๊ต

ซึ่งปลายสุดของด้ามแร็กเก๊ตจะอยู่ที่สันมือ หัวแม่มือจะห่อไปตามด้ามแร็กเก๊ต ส่วนนิ้วอื่นๆจะขยายออกพอสมควร ฝ่ามือให้ดันด้านหลังของแร็กเก๊ตไว้ สำหรับผู้ที่ใช้มือซ้าย การจับไม้ให้ปฏิบัติตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับวิธีการจับไม้ในการตีลูกเทนนิสที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน