กีฬาออนไลน์

วิธีการจับไม้แบบตะวันออกสำหรับตีลูกหน้ามือของกีฬาเทนนิส

วิธีการจับไม้ของการตีลูกหน้ามือให้มีประสิทธิภาพนั้น มีวิธีการจับที่นิยมใช้กันในหมู่นักกีฬา โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบตะวันตก ตะวันออก และแบบผืนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งวิธีการจับไม้ทั้ง 3 แบบ